OBFRAU:

Regina Wunderler 

OBFRAUSTELLVERTRETER:

Mario SamerSCHRIFTFÜHRER:

 

SCHRIFTFÜHRERSTELLVERTRETER:

 KASSIER:

Carina Wunderler

KASSIERSTELLVERTETER:

 RECHNUNGSPRÜFER:

 

RECHNUNGDPRÜFERSTELLVERTRETER:

Martina Pakh- SiebenbäckWEBDESIGNER: